Päällikön blogi

Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta?

Kuluvana vuonna palokuntamme täytti 110 vuotta. Se on kunnioitettava ikä yhdistystoiminnassa. Toiminta on kuitenkin  vuosien varrella ollut aaltoilevaa. Jäsenmäärä on vuosien varrella muuttunut mutta aina on aallonpohjalta noustu. Ilokseni voin todeta että nousussa ollaan jälleen.

On sanottu, että vapaaehtoisia ei enää löydy. Itse uskon, ja olen kuullut, että tosiasiassa vapaaehtoisia on yhä enemmän kuin aikaisemmin mutta toiminnanmuotoja on syntynyt lisää. Tosiasiassa toimintaa ja toimijoita on siis tarjolla enemmän kuin aikaisemmin. Vapaaehtoistoiminnan merkitys on kasvanut niin syrjäytymisen ehkäisyssä kuin ikääntyneiden ystävätoiminnassa. On mielettömän coolia nähdä, miten kaikenikäiset voivat osallistua haluamaansa toimintaan kokien yhteisöllisyyttä ja kuuluvuutta.

Palokunnassa tätä kaikkea voi kokea myös minkä ikäisenä tahansa. Helsingissä pelastustoimi on nykypäivänä painottunut yhä enemmän ennaltaehkäisevään suuntaan. Tämä on hyvä asia, sillä vaikka kuinka huolehdittaisiin turvallisuusasioista, onnettomuuksia sattuu mutta ennalta varautumalla voidaan ehkäistä turhat, huolimattomuudesta tai tahallisuudesta, johtuvat onnettomuudet. Myös me vapaaehtoiset olemme osa ennaltaehkäisevää toiminta. Haagan VPK:n toimesta järjestetään vuosittain liki joka viikko paloturvallisuuskoulutus tai turvallisuusviestinnän tilaisuus. Se on meidän panos pelastustoimeen. Toki, moni meistä eli lähes kaikki, ovat liittyneet palokuntaan sammutus- ja pelastustoiminnan takia. Itse pelastustoiminta ei tällä hetkellä kuitenkaan rasita kovinkaan paljon joten turvallisuuskoulutukseen on aikaa. Enemmänkin ja tarpeen mukaan voitaisiin käyttää joten toivotaan että tulevaisuudessa hälyttäminen on paremmin toteutettu kuin nykypäivänä.

Kun painopiste muuttuu, tarvitaan joskus myös uusia tekijöitä. Sen on huomannut että sammutus- ja pelastustoimintaan liittyneet, eivät monesti ole niin kiinnostuneita ennaltaehkäisevästä koulutuksesta vaan he ovat sitoutuneita tulipalotilanteisiin tai myrskyvauriotehtäviin kun niitä tulee. Tämä on syytä huomioida. Lisää uudenlaisia jäseniä tarvitaan. Siis myös niitä, jotka eivät ole savusukelluskelpoisuuden täyttäneitä vapaaehtoisia palomiehiä. Erityisesti on muistettava että kumpaakaan osaa toiminnasta ei saa väheksyä tai vähätellä toisen kustannuksella. Tosiasia kuitenkin on että vapaaehtoistoiminnalla saadaan merkittävää hyötyä yhteiskunnassa niin ennaltaehkäisevässä roolissa kuin onnettomuuden sattuessa.

Ovet on Haagan vapaaehtoisessa palokunnassa auki ja uusia toiminnasta kiinnostuneita otetaan mielellään vastaan. Palokuntasopimuksen mukaisten toimintojen toteuttaminen on tärkeää mutta myös ennaltaehkäisevän toiminnan osuutta pitää jatkossa kasvattaa. Sitä varten ei tarvitse olla valtavaa tietoutta tai kokemusta vaan me koulutamme osaavaksi.

Pelastakaa mummo ja kuten tulevan paloturvallisuusviikon teemaan kuuluu; muistakaa että viidessä minuutissa voit pelastaa tai menettää kaiken.

 

V

 

 

Share Button