Nuoriso-osasto

Elämän ja arjen taitojen opettelua ei voi aloittaa liian aikaisin

Palokuntanuorisotyön tarkoituksena on tukea nuoren kasvua, antaa nuorelle turvallinen aikuissuhde ja luoda yhteisöllinen ympäristö, jossa on mahdollisuus oppia elämässä tarvittavia taitoja.

Hei sinä 10-17 vuotias, tule mukaan toimintaan!

Haagan VPK:ssa toimii aktiivinen nuoriso-osasto, joka kokoontuu maanantaisin klo 17:30-20:00. Harjoituksissa nuorille opetetaan monia elämässä tarvittavia tärkeitä tietoja ja taitoja, joita on helppo soveltaa jokapäiväisessä elämässä. Viikkoharjoituksissa käydään läpi palo- ja pelastusalan asioita, mm. hätäensiapua, alkusammutusta, rauhallisuutta yllättävissä tilanteissa sekä huolenpitoa kanssaihmisten parissa. Viikkoharjoituksissa huolehditaan myös nuorten fyysisestä kunnosta erilaisten urheilulajien muodossa.

Myöhemmin tieto- ja taitotason karttuessa harjoitellaan myös vaativampia asioita, joiden  kautta valmistaudutaan hälytysosastoon siirtymiseen, hauskanpitoa ja aiemmin mainittuja teemoja kuitenkaan unohtamatta.

Viikkoharjoitusten ohella nuoret järjestävät sekä osallistuvat erilaisiin PR-, esittely- ja valistustilaisuuksiin. Nuoret osallistuvat myös aktiivisesti palokunnan sekä Helsingin Pelastusliiton järjestämiin tapahtumiin, kilpailuihin ja leireille.

Yhteystiedot:

Nuoriso-osaston johtaja Asko Valkeinen

Nuoriso-osaston varajohtaja Noora Nieminen

nuoriso-osasto@haaganvpk.com

 

 

Share Button