Asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelma

Olethan huomioinnut, että asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelmat pitää olla päivitettynä viimeistään 1.7.2013.  1.7.2011 voimaan astunut pelastuslaki 2011/379 antoi 2 vuoden siirtymä-ajan vanhojen pelastussuunitelmien uudistamiseksi.  Asuinkiinteistön hallitus ja viimekädessä sen puheenjohtaja, on velvollinen huolehtimaan päivityksestä.  Päivityksen voi tehdä talon turvallisuustiimi tai joku yksittäinen henkilö.  Koulutusta suunnitelman tekemiseen saat Helsingin Pelastusliitosta.  Muista myös tiedottaa uusitusta pelastussuunitelmasta kaikille asukkaille.  Maksutonta alkusammutuskoulutusta asuinkiinteistöjen asukkaille tekevät helsinkiläiset sopimuspalokunnat.  Muista tarkastaa palovaroittimien paristot!

Share Button