Asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelma

Olethan huomioinut, että asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelmat pitää päivittää vuosittain.  1.7.2011 voimaan astuneen pelastuslain 2011/379 velvoittamana.  Asuinkiinteistön hallitus ja viimekädessä sen puheenjohtaja, on velvollinen huolehtimaan päivityksestä.  Päivityksen voi tehdä talon turvallisuustiimi tai joku yksittäinen henkilökin.  Koulutusta suunnitelman tekemiseen saat Helsingin Pelastusliitosta.  Muista myös tiedottaa uusitusta pelastussuunnitelmasta kaikille asukkaille. 

Maksutonta alkusammutuskoulutusta asuinkiinteistöjen asukkaille tekevät helsinkiläiset sopimuspalokunnat.  Muista tarkastaa palovaroittimien paristot!

Itsearvioinnin tukea saat palokunnaltamme, ota yhteys!